Novi tekstovi

 • (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave

  Zloupotreba zivotinja u industriji zabaveCentar za bioetičke studije u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje ciklus predavanja pod nazivom Moralna i zakonska prava ne-ljudskih životinja. U utorak  28. 11. 2017. godine održana je tribina na temu (Zlo)upotreba životinja u industriji zabave.

  Opširnije...
 • Svetski dan životinja 4. oktobar 2017.

  svetski dan zivotinjaSvake godine 4. oktobra, punih 86 godina obeležava se Svetski dan životinja - World Animal Day. Gotovo čitav vek javnog zagovaranja organizacija za humanizaciju odnosa prema životinjama obeležilo je usvajanje propisa o zaštiti i dobrobiti životinja, kao i pojedini pomaci u pogledu zaštite i unapređenja standarda dobrobiti životinja.

  Opširnije...
 • Emina Milakara nova v. d. direktora Uprave za veterinu

  emina milakaraRešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-5315/2017 od 7.6.2017. godine, dr vet. med. Emina Milakara postavljena je za vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

  Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
eukonvent

Dobra uprava

Dobra uprava podrazumeva poštovanje zakona i postupanje prema građanima sa uvažavanjem i pažnjom. Ukoliko smatrate da je bilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu državnih organa, u zavisnosti od okolnosti, možete da se obratite Kancelariji zaštitnika građana, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 Opširnije... 

Etički kodeks

Verujemo da je društvena promena osnova našeg rada. Ideje kojima se vodimo nisu usmerene na ličnu korist, već na dobrobit veće grupe ljudi i društva u celini. Verujemo da svi građani i građanke imaju ista ljudska prava. Podržavamo primenu relevantnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, a posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima. Verujemo da svako ima ličnu odgovornost prema društvu, koja se odražava kroz aktivno zalaganje za vrednosti koje poštujemo i delovanje za društvenu promenu koju želimo da postignemo.
 Opširnije... 

EU integracije

Pravne tekovine Evropske unije (poznate kao Aquis communautaire) podeljene su u 35 poglavlja, a pregovori o članstvu u EU zapravo su proces tokom kojeg će se Srbija, kao i ostale države koje nastoje da postanu članice Unije, prilagoditi njenom pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu, reformišući domaće zakonodavstvo u svim navedenim segmentima, ali i celokupni društveni sistem.
Opširnije...